Skutki uboczne stosowania winstrolu

Substancje czynne w Kivexie (3TC i abacawir) są na ogół bezpieczne. Abacawir może jednak powodować potencjalnie niebezpieczną reakcję alergiczną. Gdy rozważasz rozpoczęcie leczenia abacawirem, jest bardzo ważne, abyś najpierw wykonał(a) badanie krwi, by sprawdzić obecność genu wiążącego się z tą reakcją alergiczną, zwanego HLA-B*5701. Jeśli wynik okaże się pozytywny, nie wolno Ci brać abacawiru. Przy negatywnym wyniku wystąpienie reakcji alergicznej jest mało prawdopodobne, niemniej jednak jeśli pojawiłaby się gorączka, wysypka czy bóle głowy, należy to natychmiast zgłosić lekarzowi. Gdy przerwiesz terapię abacawirem z powodu reakcji alergicznej, nie wolno Ci go już nigdy brać, gdyż w przeciwnym razie może to być bardzo niebezpieczne, a nawet grozić śmiercią.

"Cóż jest trucizną?
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną!".

BLOGI:
cz1: http:///  
cz2: http:///

"Przed użyciem zapoznaj się z założeniami dołączonymi do bloga bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,gdyż każda dieta/trening czy suplementy niewłaściwie stosowane zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu."

-> NIE ODPISUJĘ NA PW!

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Skutki uboczne stosowania winstrolu

skutki uboczne stosowania winstrolu

Media:

skutki uboczne stosowania winstroluskutki uboczne stosowania winstroluskutki uboczne stosowania winstroluskutki uboczne stosowania winstroluskutki uboczne stosowania winstrolu

http://buy-steroids.org